A A A
Heeft u vragen? Bel ons gerust op 071 40 20 400

Huisregels Kwaliteits Apotheek

Huisregels Kwaliteits Apotheek

 • In de apotheek gelden de algemene normen en waarden.
 • U dient de medewerkers en de andere bezoekers met respect te behandelen.
 • Wij vragen u de privacy van de medewerkers en de andere bezoekers te respecteren. Het maken van foto’s, film- en/of geluidsopnamen is niet toegestaan.
 • De apotheek mag bezoekers bij ongewenst gedrag toegang tot de apotheek ontzeggen. Verbaal of fysiek geweld, intimidatie en discriminatie is ten strengste verboden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de apotheek (een hulphond is hiervan uitgezonderd).
 • Roken in de apotheek is niet toegestaan.
 • Indien er zitplaatsen aanwezig zijn in de wachtruimte, hebben minder valide bezoekers voorrang op een zitplaats.
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen op te volgen van het personeel of de desbetreffende hulpdiensten.
 • De Kwaliteits Apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van bezoekers.
 • De Kwaliteits Apotheek doet aangifte bij de politie bij diefstal en/of vandalisme. Bij vermoeden van diefstal kan een medewerker van de apotheek uw tas controleren.
 • Informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen.
 • Telefoneren in de apotheek is niet toegestaan. Indien u telefoneert aan de balie, wordt u niet door ons geholpen.
 • U kunt gevraagd worden door een medewerker naar uw burgerservicenummer (BSN) en legitimatie.